Mikroregion Šternbersko

Dne 21.9.1998 vzniklo sdružení obcí zvané "Mikroregion Šternbersko". Jeho členem je město Šternberk a dalších dvacet obcí v okolí (Mutkov, Řídeč, Mladějovice, Babice, Lužice, Hnojice, Bohuňovice, Komárov, Domašov u Šternberka, Domašov nad Bystřicí, Bělkovice-Lašťany, Jívová, Lipina, Štěpánov, Štarnov, Hraničné Petrovice, Liboš, Dolany, Horní Loděnice a Hlásnice), Hlásnice. Dne 27. září se členem Mikroregionu Šternbersko stala obec Huzová.


 Mikroregion Šternbersko tvoří přibližně 29.000 obyvatel, když město Šternberk mělo spolu se svými místními částmi k 1.1.2000 celkem 14.285 obyvatel. Jednotlivé obce tvoří na mapě okresu Olomouc pomyslný sjednocující kruh, jehož střed tvoří právě město Šternberk (symbol jednoty je vyjádřen i ve znaku mikroregionu).

 

Cílem Mikroregionu Šternbersko je spolupráce mikroregionu v zájmu jeho dalšího rozvoje, ať již se jedná o propojování informací o jednotlivých částech mikroregionu (již realizováno formou internetového propojení), vytváření vazeb mezi podnikatelskými subjekty, kulturními a společenskými organizacemi i občany.

Výsledkem snažení a práce obcí je zpracování vlastních rozvojových projektů na mikroregionální úrovni. Zájmem jednotlivých obcí a jejich představitelů je pak společné řešení záležitostí Mikroregionu Šternbersko. Cílem je vzájemné sbližování a společné řešení problémů, které by samostatně a pouze vlastními silami obce nemohli řešit, nebo až ve vzdáleném časovém horizontu.

Předpokladem kladného přijetí projektů je mimo jiné i příznivá strategická poloha města a jeho okolí. Šternberk již dnes využívá výhod dynamických faktorů území, mezi něž patří silniční vazby Olomouc-Opava (I/46) a železniční spojení lomouc-Uničov. Dobré dopravní spojení regionu Olomouc a Jeseník se silnicemi s navrženými parametry dálničního typu dává rovněž příznivé předpoklady získání nových investic do daného strategicky významného území.

Město Šternberk

Sídelní město Mikroregionu Šternbersko je druhým největším městem stávajícího okresu Olomouc. Se svými 14,5 tisíci obyvateli a katastrálním územím Šternberk 991,3 ha a nadmořskou výškou 299m je jedním z nepřehlédnutelných měst na mapě olomouckého kraje. Blízkost měst Olomouce, Uničova a Litovle je jedním z mnoha předpokladů velmi dobré spolupráce těchto měst při prosazování nejen svých strategických plánů, ale především plánů rozvoje celého regionu.

Významnou úlohu sehrálo Město Šternberk při vzniku Mikroregionu Šternbersko, když bylo iniciátorem vzniku tohoto sdružení a je dnes i mluvčím všech dalších 20 obcí mikroregionu.

Šternberk je městem s bohatou historií. Nejstarší zmínka o Šternberku jako městu pochází z roku 1296. V roce 2001 si tak město připomene již své 705. výročí první písemné zprávy. Město vzniklo z osady pod hradem stejného jména, střežícího důležitou křižovatku obchodních cest. Historie města bohatá na významné události se odráží v gotice šternberského hradu a augustiniánského kláštera, renesančních a klasicistních prvcích městské zástavby.


K hlavním strategickým cílům města patří:

Nejen pro realizaci těchto strategických cílů se město zapojilo do některých významných celostátních programů:

Šternberk je od roku 1993 zapojen do celostátního projektu "Zdravé město", již dva roky realizuje rozsáhlý program prevence kriminality na místní úrovni (nová sportoviště, kamerový systém…), uplatňuje bytovou politiku a oživení městské památkové zóny výstavbou bytů v nově zrekonstruovaných objektech. Značné finanční prostředky vynakládá město na sociální program a koncepci rozvoje školství.

Pro možnost získávání zkušeností z jiných měst a vzájemnou spolupráci v rámci municipalit je město členem:

Spolupráce se neomezuje pouze na území České republiky. Město má uzavřenu smlouvu o partnerství se slovenským městem Dobšiná a od tohoto roku i s městem Lorsch (SRN). Dále pak velmi úzce spolupracuje s městy Sternberg, Günzburg (SRN) a Kungsbacka (Švédsko).