Z hlediska zaměstnanosti, dalšího vývoje regionu i zájmu investorů je pro město Šternberk významná podnikatelská sféra. Na území města působí v současné době více než 105 podnikatelských subjektů. Mezi významné společnosti patří:

INVENSYS a.s.

Z hlediska pracovních příležitostí převažuje strojírenský průmysl, který poskytuje téměř třetinu pracovních příležitostí ve městě. Další část tvoří potravinářský a dřevozpracující průmysl.