turistika

Historie města Šternberka

Současná podoba města je výsledkem staletého vývoje. Počátky města jsou datovány do roku 1253, kdy jistý Zdeslav ze Šternberka ubránil město proti divokým Kumánům. Odměnou za své zásluhy získal od moravského markraběte Přemysla / později Přemysla Otakara II. / neosídlené zeměpanské území severně od Olomouce. Jméno šternberského hradu v držení pánů ze Šternberka se poprvé objevuje v královské listině z roku 1296.

Spolu s hradem vyrůstá v poslední třetině 13. století zřejmě rychlým tempem i podhradní osídlení, v němž se záhy soustředil trh, obchod a řemeslo. V bezprostřední blízkosti hradu byl vystavěn farní kostel a později i klášter, budova radnice a areál panských domů.

Krátce před rokem 1376 nechal Albert II. ze Šternberka zbudovat hradby, ty daly areálu středověkého města pevné hranice a zbytky se na některých místech dochovaly dodnes.

Postupně se Šternberk stal hospodářským, správním a soudním centrem rozsáhlého panství, které vytvořili na sklonku 13. a 14. století páni ze Šternberka. V dalším období byly ke šternberskému panství připojeny i okolní vesnice. Před Bílou Horou patřilo Šternbersko k největším panstvím ne Moravě.

Dramatický přelom způsobila třicetiletá válka. Nejenže muselo být město znovu vystavěno z trosek, které po sobě zanechal ničivý požár v létě roku 1627 a události posledních let války spojených se švédskou okupací. Do města přišlo mnoho nových přistěhovalců a během 17. století se národností složení obyvatel města změnilo výrazně ve prospěch Němců.

Roku 1693 koupil šternberské panství Jan Adam kníže z Liechtensteina a v držení jeho rodu zůstal hrad až do roku 1945.

Město se nadále rozvíjelo i přes dramatické události 20. století a vytvořilo si svůj osobitý charakter.