turistika

Trasa č. 4 : Do hlubin věků - geologické a paleontologické zajímavosti.

Šternberk-náměstí, Babice, Mladějovice, Řídeč, Mutkov, Chabičov, Hlásnice, Šternberk-náměstí.


Plán a výškový profil trasy Délka a charakter trasy
: 30 km

nejprve rovinný charakter, poté prudké stoupání a táhlé

klesání - vhodná pro zdatnější cykloturisty.

Charakter vozovky: asfalt, nezpevněné lesní cesty

Popis trasy:

Z náměstí pojedeme cyklotrasou 6105 do Babic. Pokračujeme po silnici č.444 do Mladějovic, zde odbočíme vpravo přes Komárov do Řídeče. Po žluté turistické značce vystoupáme kolem řídečské myslivny k rozcestníku tur. cest Šterlisko. Pokračujeme po žluté značce prudkým stoupáním k Vysoké Roudné a dále nezpevněnou lesní cestou do obce Mutkov. Odtud po silnici č. 445 sjíždíme ve směru na Šternberk do obce Chabičov. Pokračujeme do obce Hlásnice, za vesnicí odbočíme vpravo na polní asfaltovou cestu. Na křižovatce u obalovny odbočíme vlevo na silnici vedoucí do Šternberka.


Co bychom měli vědět ?

Babice

Severozápad Šternberska - toto území je součástí šternbersko-hornobenešovského pruhu. Část tohoto území je tzv. šternbersko-chabičovský devon. V oblasti Krakořic-Hlásnice a Šternberka-Babic v minulosti významné doly na žel. rudu. Území bohaté na geologické a paleontologické nálezy. Příroda je zde velmi zachovalá. Častý je výskyt jelení a černé zvěře.

Babice - první zmínka r. 1339. Kostel Všech svatých. Zde byla v r. 1959 objevena tzv. "Šternberská Madona" pocházející z počátku 15. století. Severovýchodně od Babic významné doly na žel. rudu.

Mladějovice - zmiňovány od r. 1141, ve sředověku doly, hamr a huť na měď. Křížovou cestu souboru dvanácti zastavení uzavírají dvě kaple. Atypické pojetí křížové cesty z 19. století. U kostela empírové náhrobky.

Řídeč - první zmínka r.1295. Ve středověku dolování uhlí. Jižně od Řídeče významnější doly na žel. rudu. Nad Řídeči rozcestí Šterlisko. Po modré turistické značce směrem k Chabičovu je "oltářní kámen".

Mutkov - první zmínka r.1320. S 22 stálými obyvateli nejmenší obec na Olomoucku. Zachované původní stavby charakteristické pro Jeseníky. Rekreační oblast.

Chabičov - připomínán od r. 1371. V části Levín v minulosti doly na žel. rudu. Severně od obce významná lokalita moravského devonu. Bohaté naleziště trilobitů.

Hlásnice - první zmínka r. 1397. Pod vesnicí v minulosti bohaté doly na žel. rudu.


Co bychom měli vidět?

Chabičov - vyhlídka

Babice - vodní nádrž, možnost rekreace a rybolovu.

Mladějovice - u kostela památný strom, lípa stará 400 let.

Řídeč - dům č.p.301- původní škola, ukázka původní architektury.

Šterlisko - 1 km po modré tur. značce tzv."Oltářní kámen". Podle pověsti se zde scházeli, po bitvě na Bílé Hoře moravští bratři k tajným bohoslužbám.

Mutkov - v horní části vesnice zachovalý soubor původních staveb se znaky typickými pro tuto oblast. Domy na nízké podezdívce, přízemí odděleno od štítu podlomenicí, střechy s šikmým zakončením štítu tzv." valba". Domy štítovou stěnou orientovány do údolí.

Chabičov - severně od obce v úvozu tzv. " chabičovský devon" mimořádně cenné paleontologické naleziště. Nálezy živočichů od Chabičova jsou příkladem pelagické, raně středodevonské fauny. Významné naleziště trilobitů, kteří jsou slepí nebo se značně redukovanýma očima.

Před obcí vpravo od silnice po modré turistické značce vyhlídkový altán s místem dalekého rozhledu.

Hlásnice - V lese Kamínka pod Hlásnicí významné doly na žel. rudu.
Nejhlubší jáma Adolf - 67m. V oblasti celkem deset hlubinných jam.

Těžba ukončena těsně po druhé světové válce. Doly byly zaplaveny a zasypány. Ve svahu vpravo od cesty odkryv spraše mocné 4-5 m. Odhaluje drobounké ulity suchozemských živočichů.