turistika

Trasa č. 2 : Za živou vodou

Šternberk náměstí, Dolní Žleb, Horní Žleb, Dalov, Horní Loděnice, Těšíkov, Lipina, Šternberk náměstí.

Plán a výškový profil trasy


Délka a charakter trasy
: 36 km

zvlněný terén s větším převýšením,

vhodná pro všechny věkové kategorie.

Charakter vozovky: asfalt, zpevněné lesní cesty

Popis trasy:

Z náměstí pojedeme po trase 6009 do Dolního Žlebu. Zde pokračujeme rovně po trase 6006 do Muflonního údolí kolem říčky Sitky. Na křižovatce cyklotras odbočíme na trasu 6130 do Dalova. Po modré turistické značce dojedeme k dalovskému jezírku, pokračujeme dále a u rozcestníku se vydáme po žluté turistické značce k Modré studánce. Zpět do Dalova jedeme stejnou cestou. Před Dalovem odbočíme na trasu 6029 a přes Horní Loděnici dojedeme k vývěru Těšíkovské kyselky v údolí říčky Trusovka. Na křižovatce za kyselkou odbočíme na silnici č. 444 a přes obce Těšíkov pokračujeme do obce Lipina. Zde odbočíme vpravo do kopce a na křižovatce odbočíme vlevo na trať ECCE HOMO a sjedeme do Šternberka. U vjezdu do Šternberka můžeme odbočit doprava ke hradu.


Co bychom měli vědět ?

Dalovské jezírko

Severně od města Šternberk se rozkládá přírodní park Sovinecko. Jedná se o přirozený soubor původních lesů s dochovalou strukturou a dřevinnou skladbou blízkou původním porostům. Jsou zde geomorfologické fenomény jako hluboce zaříznutá údolí, vodopády, skalní útvary a další.

Dolní Žleb - oblíbené rekreační centrum Šternberska, za obcí rybník s možností koupání.

Horní Žleb - první zmínka v r.1784.Horská obec připomínaná v roce 1397, dnes část Šternberka, rekreační oblast.

Muflonní údolí je typickou ukázkou zdejší přírody. Hluboké lesy s původní smíšenou skladbou a říčky s horským charakterem.

Dalovské jezírko je zajímavé tím, že vzniklo zatopením lomu i když je na kopci. Okolní lesy mají již horský charakter.

Horní Loděnice - hornická osada připomínaná roku 1296. Železná ruda dolovaná až do roku 1876.

V údolí Trusovického potoka vývěr kyselky. V oblasti významné vývěry kyselek v údolí řeky Bystřice - Ondrášov u Mor. Berouna a Domašova n. Bystřicí - průmyslově využívány.

Těšíkov - připomínán roku 1314 jako Těšíkova Lhota. Za obcí Těšíkov směrem do Lipiny místa dalekého rozhledu.

Lipina - první zmánka v r. 1296. Původně tři obce - Lipina, Stachov a Ulrichova Ves - zanikla ve středověku.


Co bychom měli vidět?

Údolí říčky Sitky

Říčka Sitka teče do Šternberka v hluboce zaříznutém údolí, v horní části od Horního Žlebu má horský charakter. Ze vzácných živočichů žije v údolí např. čáp černý, krkavec obecný, zajímavý je výskyt ondatry pižmové a mloka skvrnitého.

Nad křižovatkou do Dalova na srázném okraji říčky Sitky postaven středověký hrádek. Hrádek založili předkové pánů ze Sovince v 2. pol.13.stol.. Dnes jen nepatrné zbytky.

Dalov - kaple z lomového kamene, původní střešní krytina, štít akcentuje sousoší Kalvárie. Novogotická architektura z 2.pol.19.stol..

Dalovské jezírko - odpočinkové a rekreační místo, možnost koupání. V lese vývěr pramenité vody - Modrá studánka.

Horní Loděnice - galerie, časté výstavy známých výtvarníků.

V údolí trusovického potoka a na polích výskyt zajímavých a vzácných živočichů - čápa černého, křivky obecné, z motýlů otakárka fenyklového a batolce červeného, z brouků střevlíka kožitého a měděného, zlatohlávka obecného. Z obojživelníků zde žije ropucha obecná, mlok skvrnitý a čolek obecný.

Oblast Těšíkovské kyselky a zdejší lesy jsou velmi oblíbené pro velký výskyt jedlých hub. Můžeme zde nalézt hřiba smkového, dubového, nachovýtrusového, kozáka březového, křemenáče osikového, vzácně i hřiba kováře či šiškovce černého.

Těšíkovská kyselka známá od roku 1669, oblíbené výletní místo, dnes jeden vývěr. Začíná zde naučná Zelená stezka, vede přes obce Těšíkov a Lipinu do Šternberka. Jednotlivá zastavení : Minerální prameny Střední Moravy, Co vidíme nad hlavou, Houbařský ráj, Výskyt zajímavých živočichů, Obec Těšíkov, Místo dalekého rozhledu - náhledová mapa Hornomoravského úvalu, Výskyt zajímavých rostlin, Obec Lipina.

V Těšíkově je unikátní historická lipová alej vedoucí středem obce.
Nad Lipinou socha ECCE HOMO, ke které se váže zajímavá pověst.
Ze silnice ECCE HOMO jsou krásné výhledy na Hanou.